Mest lönsamma och olönsamma branscher del 2

I en tidigare artikel tittade jag på vilka branscher som var mest lönsamma respektive minst lönsamma 2020 vilket är sista året i SCB:s dataserie. Slutsatsen kan sägas vara att den största lönsamheten hittas i tjänstesektorn medan resebyråbranschen och dryckesindustrin är de branscher med lägst marginal. Lite förvånande hittades spelbranschen, alltså betting och casino bland de … Läs mer

Skyddar guld mot inflation?

Guld mot inflation

Det är speciella tider vi lever i och en speciell sak som visat sitt fula tryne på sistone är inflationsmonstret. Med begreppet inflation menar jag helt enkelt allmän prisökning på varor och jag använder SCBs konsumentprisindex som en proxy för inflation. Nu är det ju så att inflation, orsaksmässigt, är ett besvärligare fenomen än vad … Läs mer

Sambandet mellan hög utbildning och rikedom (kommunedition)

Utbildning lönar ju sig heter det. Utbildning ökar välstånd och rikedom heter det. Men finns det något samband mellan hög utbildning och rikedom för våra svenska kommuner? Jag har ju tidigare gjort en lista över de rikaste kommunerna (BRP per capita) och på topp tio-listan hittas, något överraskande, flera Norrlandskommuner.  I tabell 1 hittas de … Läs mer

Vilka är de mest lönsamma (och olönsamma) branscherna 2020

Mest lönsamma Du kanske går i starta eget-tankar och har börjat processen med att välja vad du då ska syssla med. En liten hjälp på traven kan vara en kartläggning över vilka branscher som har den största lönsamheten i termer av vinstprocent (medianvärden för respektive bransch). Vinstprocent är ett annat ord för vinstmarginal och definieras … Läs mer

Vilken kommun är rikast?

BRP eller bruttoregionalprodukt är ett slags lokalt BNP, alltså värdet av alla varor och tjänster som produceras. När an pratar om rika länder är BNP-måttet fortfarande kung även om man försökt ersätta detta med andra mått. Det är fortfarande BNP som används för att avgöra vilka länder som är rika och fattiga. Därför tycker jag … Läs mer

Industrins kapacitetsutnyttjande mot OMX-index

Industrins kapacitetsutnyttjande är ett mått på hur mycket av den totala produktionskapaciteten som faktiskt utnyttjas. Den har historiskt pendlat mellan 75 och strax över 90 %. När kapacitetsutnyttjande når över 90 % går industrin på högvarv och nästan alla resurser används maximalt. Notera att kapacitetsutnyttjandet aldrig ”orkar” stanna över 90 & en längre tid.  Detta … Läs mer