Hur fungerar optioner?

Här kommer vi att introducera det finansiella instrumentet optioner och gå igenom grunderna i dessa. Den här guiden kommer att lära dig grunderna i att köpa och utfärda optioner. Detta för att du ska få en bas att stå på inför vidare förjupning. Vad är en option? En option, tillsammans med den närbesläktade terminen, är … Läs mer

Skyddar guld mot inflation?

Guld mot inflation

Det är speciella tider vi lever i och en speciell sak som visat sitt fula tryne på sistone är inflationsmonstret. Med begreppet inflation menar jag helt enkelt allmän prisökning på varor och jag använder SCBs konsumentprisindex som en proxy för inflation. Nu är det ju så att inflation, orsaksmässigt, är ett besvärligare fenomen än vad … Läs mer

Fungerar omsättning och vinst för att spå kursutveckling?

Omsättning och vinst är centrala begrepp för alla företag. Dessa variabler utgör själva kärnan i företagsekonomi och borde därför ha påverkan på börskursen, enligt mitt sätt att se på saken. Företag som kontinuerligt ökar sin omsättning gör rätt saker och det fungerar som ett slags kvitto på att affärsmodellen faktiskt fungerar. Jag ville gå till … Läs mer

Industrins kapacitetsutnyttjande mot OMX-index

Industrins kapacitetsutnyttjande är ett mått på hur mycket av den totala produktionskapaciteten som faktiskt utnyttjas. Den har historiskt pendlat mellan 75 och strax över 90 %. När kapacitetsutnyttjande når över 90 % går industrin på högvarv och nästan alla resurser används maximalt. Notera att kapacitetsutnyttjandet aldrig ”orkar” stanna över 90 & en längre tid.  Detta … Läs mer