Hur fungerar optioner?

Här kommer vi att introducera det finansiella instrumentet optioner och gå igenom grunderna i dessa. Den här guiden kommer att lära dig grunderna i att köpa och utfärda optioner. Detta för att du ska få en bas att stå på inför vidare förjupning. Vad är en option? En option, tillsammans med den närbesläktade terminen, är … Läs mer

Fungerar omsättning och vinst för att spå kursutveckling?

Omsättning och vinst är centrala begrepp för alla företag. Dessa variabler utgör själva kärnan i företagsekonomi och borde därför ha påverkan på börskursen, enligt mitt sätt att se på saken. Företag som kontinuerligt ökar sin omsättning gör rätt saker och det fungerar som ett slags kvitto på att affärsmodellen faktiskt fungerar. Jag ville gå till … Läs mer