Sambandet mellan hög utbildning och rikedom (kommunedition)

Utbildning lönar ju sig heter det. Utbildning ökar välstånd och rikedom heter det. Men finns det något samband mellan hög utbildning och rikedom för våra svenska kommuner? Jag har ju tidigare gjort en lista över de rikaste kommunerna (BRP per capita) och på topp tio-listan hittas, något överraskande, flera Norrlandskommuner.  I tabell 1 hittas de … Läs mer

Vilken kommun är rikast?

BRP eller bruttoregionalprodukt är ett slags lokalt BNP, alltså värdet av alla varor och tjänster som produceras. När an pratar om rika länder är BNP-måttet fortfarande kung även om man försökt ersätta detta med andra mått. Det är fortfarande BNP som används för att avgöra vilka länder som är rika och fattiga. Därför tycker jag … Läs mer