Fungerar omsättning och vinst för att spå kursutveckling?

Omsättning och vinst är centrala begrepp för alla företag. Dessa variabler utgör själva kärnan i företagsekonomi och borde därför ha påverkan på börskursen, enligt mitt sätt att se på saken. Företag som kontinuerligt ökar sin omsättning gör rätt saker och det fungerar som ett slags kvitto på att affärsmodellen faktiskt fungerar. Jag ville gå till … Läs mer