Hur fungerar optioner?

Här kommer vi att introducera det finansiella instrumentet optioner och gå igenom grunderna i dessa. Den här guiden kommer att lära dig grunderna i att köpa och utfärda optioner. Detta för att du ska få en bas att stå på inför vidare förjupning. Vad är en option? En option, tillsammans med den närbesläktade terminen, är … Läs mer