Varför jag tror att räntorna ska gå ner?

Lite kort om räntor

Räntan avgör priset på pengar, alltså vad vi får betala för pengar vi inte har. Vad exakt som styr räntenivåer är inte så enkelt som att centralbankerna runt om i världen sitter och betämmer vad den ska vara. Nej, räntan styrs av utbud och efterfrågan precis som vilken annan marknad som helst. Det handlar som all marknadshandel om förväntningar. Förväntar sig marknaden att centralbankerna ska signalera en räntehöjning kommer räntenivåerna att stiga. Men, om hunden viftar svansen eller vice versa är inte helt klart. Det vill säga, är det centralbankerna som anpassar sig efter marknadsräntorna eller tvärtom? Detta får bli föremål för en separat artikel längre fram.

Varför är detta av intresse?


Hursomhelst är detta av intresse för svenska låntagare som bekant är ganska många och kollektivt sitter på väldigt stor hög av lån. Inte minst för mig personligen i egenskap av bolånare är dett högintressant. Det man kan säga är att de flesta räntor runt om i världen korrellerar (följer efter) med räntan på den amerikanska 10-åriga statsobligationen. På detta här sättet kan vi helt enkelt nöja oss med att analysera denna för att dra slutsatser om vad, till exempel, räntorna på svenska bolån kommer att bli.

Analys


Nu kommer jag att anta ett dollarperspektiv eftersom det är den amerikanska 10-åringen jag ska analysera. Det man kan säga generellt är att vi befinner oss i en högkostnadsmiljö, driven av kostnadshöjningar i kölvattnet på den pandemi vi haft. Pandemin har skapat bristsituationer på en mängd olika marknader som en följd av förändrade köpmönster. Det är dessa brister som ligger till grund för våra höga priser, inte att mängden pengar har ökat och på så vis valutaförsvagningar, vilket många envisas med att tro. Hade det varit fallet hade vi sett motsvarande prisökningar på guld (kungen av alla valutor) vilket vi inte har gjort. Jämför bild 1 (den amerikanska inflationen) med bild 2 (guldpriset).

Bild 1. Diagram över den amerikanska inflationen sedan 1 år tillbaka.
Bild 2. Guldpriset i US dollar sedan ett år tillbaka
Bild 3. Den amerikanska 10-åriga statsobligationen har slagit i kanaltaket. Från Stockcharts.com

Och vad blir kontentan av detta?

Det man kan utläsa av bild 1 är att den amerikanska inflationen har planat ut och stannat av. Detta är den främsta räntedrivaren just nu eftersom den påverkar hur centralbankerna kommer att agera, hög inflation= räntehöjningar och vice versa. Det är som tidigare nämnts inte självklart om hunden viftar på svansen eller tvärtom. Men vi kan säkerställa att på sistone har inflationssifforna haft en stark påverkan på räntorna.
Om vi tittar på ett diagram över amerikanska 10-åringen (bild 3) blir det tydligt att räntan stigit kraftigt från andra halvan av 2021. Tar vi ett långt perspektiv (från år 2000) ser vi att den har slagit i kanaltaket. För oss som tror på teknisk analys användbarhet är detta en signal om att kraften börjar rinna ur rörelsen och det är dags för en rörelse i motsatt riktning, det vill säga neråt. Sammansatt med bilden över hur den amerikanska inflationen stannat upp tror jag att det kan vara dags för en trendvändning för räntorna för nu.


Ta nu inte enbart denna analys som grund för hur du ska agera utan låt min syn inspirera dig att tänka själv och söka information

Lämna en kommentar