Vilka är de mest lönsamma (och olönsamma) branscherna 2020

Mest lönsamma

Du kanske går i starta eget-tankar och har börjat processen med att välja vad du då ska syssla med. En liten hjälp på traven kan vara en kartläggning över vilka branscher som har den största lönsamheten i termer av vinstprocent (medianvärden för respektive bransch). Vinstprocent är ett annat ord för vinstmarginal och definieras som Rörelseresultat plus finansiella intäkter / Nettoomsättning * 100. Alltså hur stor del av omsättningen som är vinst.

PlatsBransch Vinstprocent (procent)Nettoomsättning (tkr)Skuldsättningsgrad (ggr)
1Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare33,91 3893,2
2Enheter för hälso- och sjukvård24,2                                        8320,4
3Huvudkontor, konsultbyråer inom PR och kommunikation samt företags organisation23,5                                        6840,4
4Juridiska och ekonomiska konsultbyråer21,4                                        8720,5
5Programvaruproducenter, datakonsulter o.d.21,0 1 2890,5
6Arkitektkontor, tekniska konsultbyråer, tekniska provnings- och analysföretag19,11 1520,5
7Enheter för konstnärlig och kulturell verksamhet samt underhållningsverksamhet15,4                                        4650,4
8Forsknings- och utvecklingsinstitutioner15,2                                        7060,4
9Radio- och TV-bolag14,4                                        9280,6
10Veterinärkliniker12,42 3160,7
Tabell 1. Sveriges mest lönsamma branscher

Tittar man i topp 10-listan ovan hittar man, kanske föga förvånande, fastighetsbolag. Fastigheter har haft en långvarig prisuppgång nu och som fastighetsbolag har man kunnat göra stora vinster på att bara köpa och sälja fastigheter. Många av våra nyrika har gjort sig pengar på fastigheter och likt de som gjort sig stora pengar på aktier har tur och timing varit en starkt bidragande faktor. Fastigheter är också bra på så sätt att de inte kräver många anställda vilket bidrar till den goda lönsamheten. På andra plats finner vi ” Enheter för hälso- och sjukvård”. Det här rör sig om privata vårdgivare, en bransch som har haft en stark utveckling mycket på grund av de generösa utbetalningar från det offentliga i form av patientavgifter dessa har kunnat sko sig på. I extremfallen hittar vi de så kallade nätläkarna som ger vård på distans via olika appar. Här spar man in på en mängd kostnadsposter i form av lokaler och personal samtidigt som man kan fakturera regionerna full avgift.

Rör vi oss vidare neråt i listan stöter vi på konsultträsket med PR- och managementkonsulter på plats tre, juristbyråer, revisionsbyråer och liknande på plats fyra. Att driva konsultbyrå är tacksamt då det rör sig om en icke kapitalintensiv verksamhet med betalningsstarka kunder där ett högt konsultarvode ofta signalerar högt värde och exklusivitet.

Gemensamt också för dessa branscher (förutom fastighetsbolagen) är att de har låga skuldsättningsgrader, runt 0,5. Skuldsättningsgrad defineras som skulder / eget kapital och visar hur stora skulderna är i relation till de egna kapitalet.

Mest olönsamma branscherna 2020

Nu vänder vi på steken och tittar på de mest olönsamma branscherna. Listan kanske kan fungera som ett varningens tecken för dig presumtiva entreprenör.

PlatsBranschVinstprocent (procent)Nettoomsättning (tkr)Skuldsättningsgrad (ggr)
1Resebyråer och researrangörer, turistbyråer-1,2          1 0950,8
2Dryckesvaruindustri-0,2              9021,7
3Vattenverk0,4              2750,3
4Hotell, semesterbostäder, vandrarhem, campingplatser m.m.1,1          2 0271,5
5Beklädnadsindustri1,1          1 0190,9
6Spel- och vadhållningsföretag2,4          2 5471,0
7Restauranger, cateringföretag, barer och pubar2,5          2 9811,2
8Grafisk och annan reproduktionsindustri3,5          1 6980,7
9Livsmedelsindustri3,6          4 7641,2
10Handel med och serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar3,8          3 3671,1
Tabell 2. Sveriges mest olönsamma brancher.

På förstaplatsen hittas resebyråer, vilket inte kan anses som en skräll med bakgrund av pandemins effekter år 2020. Ett tag stod hela resebranchen helt stilla och så gott som samtliga planerade resor ställdes in. På plats två hittas dryckesvaruindustrin, en klassisk lågmarginalbransch med mördande konkurrens. Tillverkar man alkoholhaltiga drycker har man så gott som bara en kund i Sverige, Systembolaget. Hotellbranschen på plats fyra hade inte heller några muntra dagar under 2020 med massor av avbokade hotellrum. Branschen är vidare kapitalintensiv med hård konkurrens vilket också påverkar vinstmarginalen negativt.

Kanske något förvånande hittar vi spelbranschen på mest olönsam-listan. Det beror på att branschen kontinuerligt ökar utdelningsprocenten till spelarna för att stå sig i den hårda konkurrensen. Den svenska regleringen av spelmarknaden har också medfört stora merkostnader.

Lämna en kommentar