Industrins kapacitetsutnyttjande mot OMX-index

Industrins kapacitetsutnyttjande är ett mått på hur mycket av den totala produktionskapaciteten som faktiskt utnyttjas. Den har historiskt pendlat mellan 75 och strax över 90 %. När kapacitetsutnyttjande når över 90 % går industrin på högvarv och nästan alla resurser används maximalt. Notera att kapacitetsutnyttjandet aldrig ”orkar” stanna över 90 & en längre tid.  Detta beror på att då används som sagt samtliga resurser och det finns ingen ledig kapacitet kvar att ”öka” med.

Finns det någon koppling till börsen?

Jag blev intresserad av att titta på hur börsen reagerar på industrins kapacitetsutnyttjande, börsen ska ju trots allt vara en slags mätare för hur den reala ekonomin mår, om än har denna koppling blivit svagare och svagare. Min historik går tillbaka till början av 1990-talet. Under 1990-talet nådde kapacitetsutnyttjandet 90 % vid två tillfällen vid vilka den snabbt sjönk tillbaka. Pga att värdet på OMX-index under den perioden, i mitt perspektiv, var för låg för att synas i grafen går det inte att registrera någon reaktion på börsen under 1990-talet. Kapacitetsnyttjandet nådde över 90 % igen i början på 2000. Då syntes det verkligen i börsgrafen och OMX-index fick sig en rejäl smocka. Kapacitetsnyttjandet repade sig och låg och ”hovrade” runt 90 i 3 år (2003-2007) vilket föranledde jätteraset på börsen 2008. Detta gav kapacitetsutnyttjandet en rejäl smäll och det var inte tillbaka över 90 förrän 2017 då det låg kvar över 90 till 2020 då pandemiraset kom.

Diagram 1. Industrins kapacitetsutnyttjande mot OMX-index.

För att sammanfatta fungerar industrins kapacitetsutnyttjande inte klockrent som köp/sälj-signal men kan dock ge varningssignaler om överhettat läge vid 90 %-nivån. Har man köpt när nivån gått under 87 % för att sälja över 90 % har man dock gjort sig en rejäl hacka.

Lämna en kommentar