Mest lönsamma och olönsamma branscher del 2

I en tidigare artikel tittade jag på vilka branscher som var mest lönsamma respektive minst lönsamma 2020 vilket är sista året i SCB:s dataserie. Slutsatsen kan sägas vara att den största lönsamheten hittas i tjänstesektorn medan resebyråbranschen och dryckesindustrin är de branscher med lägst marginal. Lite förvånande hittades spelbranschen, alltså betting och casino bland de med lägst vinstmarginal. Detta kan förklaras att spelbranschen förlitar sig på hög spelomsättning för att tjäna pengar. Man tjänar alltså ganska lite på varje enskilt spel utan ett spelbolag måste komma upp i volym för att tjäna pengar. Detta i kombination med stenhård konkurrens vilket kontinuerligt förskjuter återbetalningskvoten till spelarnas fördel.

Jag zoomar in

Jag tycker det är dags att zooma in lite och titta mer detaljerat på vilka branscher som är lönsamma eller inte. SCB delar in näringsgrenar enligt vad som kallas SNI. Här tittar jag på SNI på 5-siffernivån, den mest detaljerade nivån. Observera att jag tittar bara på vinstprocenten här. En bransch kan självklart tjäna pengar med en låg vinstprocent också (lex spelbranschen) men detta medför en rad problem, framför allt ökar riskerna i affärsmodellen kraftigt. Ambitionen bör alltid vara att tjäna så mycket det går på varje affär.

PlatsBranschVinstprocent (procent)
1Skatterådgivningsbyråer51,0
2Slutenvårdskliniker för somatisk sjukvård49,5
3Specialistläkarmottagningar inom öppenvård, ej på sjukhus47,7
4Fastighetsbolag, industrilokaler42,1
5Institutioner vid universitet och högskolor40,3
6Slutenvårdskliniker för psykiatrisk sjukvård37,4
7Primärvårdsmottagningar med läkare m.m.37,4
8Fastighetsbolag, andra lokaler36,9
9Andra allmänpraktiserande läkarmottagningar33,7
10Specialistläkarmottagningar inom öppenvård, på sjukhus31,7
Tabell 1. Mest lönsamma branscher 2020 (SNI2007 5-siffernivå)

I 10-topplistan över mest lönsamma branscherna återfinns som förväntat bara tjänsteföretag. Vill man tjäna bra med pengar ska man satsa på skatterådgivning. Men även vårdsektorn är brutalt lönsam. Detta kan vi tacka Sveriges system med skattefinansierad vård till privata aktörer för. Vi hittar också fastighetsbolag i topp, uthyrning av industrilokaler är en lysande affärsmodell med starka inlåsningseffekter. Det är få få företag som tycker att det är kul att flytta.

Minst lönsamma branscher

PlatsBranschVinstprocent (procent)
1Mineralvatten- och läskedrycksindustri-17,8
2Stuterier och andra hästuppfödare m.fl.-8,1
3Får- och getuppfödare-7,6
4Teater- och konserthusföretag o.d.-5,6
5Dragerier för ståltråd-3,6
6Tävlingsstall-3,6
7Resebyråer-3,4
8Havs- och kustsjöfartsrederier, icke reguljär passagerartrafik-3,3
9Researrangörer-2,8
10Övriga cateringföretag-2,5
Tabell 1. Minstt lönsamma branscher 2020 (SNI2007 5-siffernivå)

Satsa inte på läsk eller mineralvatten om du går i entrprenörstankar. i alla fall inte om du inte har massivt kapital in ryggen. Den här branschen är överlägset minst lönsam. Kombinationen högt kapitalkrav och mördande konkurrens ligger bakom detta. Det krävs ordentliga resurser för att dra igång ett bryggeri och bygga upp infrastrukturen för detta samtidigt som man inte tjänar mycket på varje enskild flaska eller burk och måste upp i kraftiga volymer för att det ska bära sig. Vidare är venskar också utomordenligt konservativa vad det gäller våra dryckesvanor och det är tufft att slå sig in på marknaden.

Djur, och då framförallt hästar är inte heller något stalltips om du vill åt lönsamhet. Tittar man lite längre ner i 10-topplistan hittar man både hästuppfödare och tävlingsstall. Hästar är dyra i drift och blir lätt sjuka eller skadade vilket skapar inkomstbortfall och veterinärkostnader. Vi hittar också resebyråer och cateringsverksamhet på 10-topplistan. Vilket jag misstänker delvis beror på pandemieffekter. I nästa del i denna serie ska jag undersöka hur det sett ut över tid.

Lämna en kommentar