Sambandet mellan hög utbildning och rikedom (kommunedition)

Utbildning lönar ju sig heter det. Utbildning ökar välstånd och rikedom heter det. Men finns det något samband mellan hög utbildning och rikedom för våra svenska kommuner? Jag har ju tidigare gjort en lista över de rikaste kommunerna (BRP per capita) och på topp tio-listan hittas, något överraskande, flera Norrlandskommuner.  I tabell 1 hittas de mest högutbildade kommunerna i Sverige. De domineras totalt av Stockholmsområdet, jag hittar inte mindre än sju Stockholmskommuner på topp tio-listan.

KommunAndel högutbildade (eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer)
Danderyd34 %
Solna30 %
Lund30 %
Lidingö29 %
Stockholm28 %
Täby27 %
Lomma26 %
Nacka24 %
Sollentuna24 %
Tabell 1. Kommuner i Sverige med högst andel högutbildade.

Men vad innebär hög utbildning för BRP per capita. Min hypotes är att högre utbildning kommer generera att mer värde skapas som därmed kommer kommuninvånarna till gagn i form av hög BRP per capita. De högutbildade kommer att tänka ut lösningar och skapa fler företag som drar nytta av de lokala resurserna är min tanke.

Sambandet mellan hög utbildning och rikedom

I diagrammet (1) har jag plottat BRP per capita mot andelen högutbildade av kommuninvånarna. Jag tänker mig en hyfsat rät linje där BRP per capita ökar proportionellt med andelen högutbildade. Resultatet är inte ett sådant snyggt samband utan en väldigt grötig plot med ett R2 på bara 0,1. Korrelationen mellan dessa två variabler är bara svaga 0.4. Vi kan således konstatera att det inte råder något samband mellan BRP per capita och andelen högutbildade.

Diagram 1. Sambandet mellan rikedom och andel högutbildade

Om man tittar på vilka kommunerna med högst BRP per capita (tabell 2) är kommer detta kanske inte som någon jätteöverraskning…

PlatsKommunBRP per invånare (MSEK)
1Solna1,92
2Gällivare1,07
3Jokkmokk1,05
4Kiruna1,04  
5Stockholm0,98  
6Älmhult0,81  
7Båstad0,77  
8Göteborg0,72
9Gnosjö0,68
10Mölndal0,67
Tabell 2. De rikaste kommunerna (BRP per capita)

Källa: www.scb.se

Lämna en kommentar