Mer om elpriset.

När på året ska man teckna elavtal?

Energimyndigheten skriver här om olika myter kring elpriset. Bland annat slår de hål på en myt om att man ska binda elpriset på sommaren på grund av att elpriset då skulle vara lägre.  Detta grundar sig i sunt förnuft-antagandet att kyla ger höga elpriset. Energimyndigheten skriver att det inte finns något mönster som säger att det skulle bli billigare el på sommaren, dock utan att lägga fram något som skulle styrka detta.  Det har jag gjort här, där jag konstaterar att det inte finns något samband mellan temperaturen och elpriset.

Vad blir billigast, rörligt- eller bundet elpris?

Energimarknadsbyrån jämförde kostnadsskillnader mellan bundet elpris och rörligt elpris för perioden 2004-2021. De kom fram till att det totalt sett under perioden varit billigare med rörligt elpris men att det förekom perioder där bundet varit fördelaktigare, till exempel 2015-2017. Energimarknadsbyrån hittar inte heller någon korrelation mellan perioder då priserna varit särskilt höga eller låga.

Prognos om elpriset

Vill man få en prognos om elpriset framöver kan man titta på elterminerna som handlas på NasdaqOmx. Här kan elmarknadens aktörer hantera sin risk genom att köpa och sälja terminskontrakt kopplade till elpriset.  En elproducent som vill garantera ett visst framtida pris kan sälja ett visst antal terminskontrakt vilket ger denne en skyldighet att sälja el till ett visst pris och blir således garanterad ett försäljningspris på den nivån längre fram i tiden. Omvänt kan konsumenter av el gardera sig genom att köpa ett visst antal terminskontrakt vilket ger skyldigheten att köpa el till aktuell nivå i framtiden.

Eftersom vi kan utgå från att marknaden är någorlunda effektiv, det vill säga att den återspeglar all just nu tillgänglig information och att den utgörs av en stor mängd aktörer som har stora penningsummor på spel, kan vi vara ganska säkra på att terminsmarknaden är den bästa prognosmakaren för elpriset. Dock ska man klart för sig att marknader är av naturen lynniga bestar och priserna ändras hela tiden. Vad säger då elmarknaden om priserna för de närmsta två åren?

Figur 1. Prognos för elpriset 2023-2024.

Jo priset på el (figur 1) förväntas sjunka från en relativt hög nivå på 180 öre/KWH under första kvartalet 2023 (Q1) till runt 70 öre för det fjärde kvartalet 2024. Marknaden tror alltså inte på några nya prisrekord under den överskådliga framtiden. Värt att lägga till i sammanhanget är att kärnreaktorn Ringhals 4 kommer återupptas i drift 23 februari 2023 vilket terminsmarknaden har prisat in.

Använd med fördel elmarknaden som referens när du diskuterar med elbolag om avtal och bindningstider osv. Här får du den bästa prognosen för elpriset, direkt från marknadens aktörer och inte från någon så kallad ”expert”.

Lämna en kommentar