Storlek på kroppsdelar.

Jag dyker ner och gräver i kroppstorlekar idag. Ett intressant ämne som alla kan relatera till. Det som slår mig är vi generellt att dåliga på att mäta storleken på kropssdelar i Sverige. Pliktverket har ju sin mönstringsdata men den är ju på ett väldigt begränsat urval (19-åringar) och de tar bara fåtalet kroppsmått. Nej, jag har som vanligt fått förlita mig på föredömslandet vad det gäller statistik, USA. En passus här är ju att det har större problem med övervikt än vad Sverige. Män har i Sverige ett genomsnittligt BMI på 26,1 och kvinnor har ett medel-BMI på 24,8 . I USA hade i en studie från CDC män ett medel-BMI på 28,5 medan och kvinnor 28,4. Dett kan ge lite skeva kroppsmått i min artikel då de är påverkade av en hel del kroppsfett men de kan i alla fall ge en fingervisning.


Vad är medianlängden i Sverige?


I det datat som jag hittat från SCB som dock är från 2011 är medianlängden i Sverige 180 cm för män och 165 cm för kvinnor, de bjuder inte på någon medellängd men den bör inte avvika alltför mycket från medianen. För män är den 75:e percentilen 184 cm, alltså är 25 % av de svenska männen över 184 cm. Det betyder att ungefär 1 315 000 svenska män är över 184 cm om man applicerar 2021:s befolkningssiffror. Tar man den 90:e percentilen är den 188 cm, alltså är ca 526 000 svenska män över denna längd. Motsvarande percentil för kvinnor är 174 cm, alltså är 10 % av kvinnorna eller 519 100 personer längre än 174 cm.
Tar vi medianvikten blir den 82 kg för män och 65 kg för kvinnor. De tyngsta personerna väger över 100 kg om de är män och över 84 kg om de är kvinnor, där går den 90:e percentilen.


Omkrets nacke


Här finns ingen svensk data vad jag vet men en amerikansk studie säger följande om storleken på folks nackar. Den genomsnittliga omkretsen på nacken var 38,7 cm för män och 33,3 cm för kvinnor. En annan amerikansk studie på rekryter till militären fick medelomkretsen runt halsen till 37,9 cm för män och 31,5 cm för kvinnor. Till skillnad mot den första studien var deltagarna här hälsosammare och hade lägre BMI vilket förklarar det lägre medlet. Tittar vi på ytterligheterna i den här studien hade 90:e percentilen 40,5 cm för män och 33,6 cm för kvinnorna.


Omkrets armar


Hur stora är dina armar jämfört med andras? Data från CDC (amerikanska folkhälsomyndigheten) visar att den genomsnittliga armstorleken (mätt på mitten av överarmen) var 34,4 cm för samtliga män. Den 90:e percentilen gick vid 40,6 cm, det var alltså bara 10% av männen i studien som hade armar över 40,6 cm. den 95:e percentilen gick vid 42,8 cm vilket är riktigt stora armar. För kvinnor var omkretsen på armarna i medel 31,6 cm. Intressant nog var skillnaden män mot kvinnor inte så stor för 90:e percentilen som gick vid 39,9 cm för kvinnor.


Omkrets midja


Inte heller finns det någon svensk studie utan vi titta på USA igen. Samma studie från CDC visar att det genomsnittliga midjemåttet för män var 101,8 och för kvinnor 96,4 cm. Intressant nog är måttet för kvinnor över gränsvärdena som WHO har sätt upp för farlig bukfetma som är 88 cm och männens tangerar den farliga gränsen som går vid 102 cm.


Storlek på vader


Oroar du dig för dina smala vader? Sluta med det eller jobba med din självbild. Här är i alla fall lite data att jämföra med: I en lite äldre studie (2003-2006) från CDC mättes vadstorleken hos olika befolkningsgrupper. Omkretsen på vader var i genomsnitt 39,2 cm för män och 37,5 cm för kvinnor. Gränsen för riktigt stora vader går vid 44,4 cm (män) och 44,7 cm (kvinnor), där går nämligen 90:e percentilen.

Lårstorlek


Omkretsen på låren (i mitten av låren) är ett mått där kvinnorna trumfar männen. I CDC studien från ovan kommer det fram att medelomkretsen på en kvinnas lår är dock mindre 51,6 cm mot männens 53,3 cm. Men när det kommer till ytterligheterna är kvinnornas lår större. I den 90 percentilen är lårstorleken 63,3 cm för kvinnor mot 61,4 för männen. I den 95:e percentilen är kvinnornas låromkrets 67,4 cm mot männens 64,6 cm.

Lämna en kommentar