Meldelålder per län 2021

Jag gjorde en karta över medelåldern per län år 2021 med data från SCB. Klart är att gamlingarna primärt håller till utanför storstadslänen. Äldst är man på Gotland (45 år) och yngst är man i Stockholm (39.7 år). Det är det det klassiska landsbygdsproblemet som blir tydligt här. Ungdomarna lämnar sin hembygd när de är redo att flytta hemifrån och kvar blir de äldre. Vilket lämnar glesbygdslänen med den finansiella börda äldrevården innebär. Hela tabellen nedan.

Län2021
Gotlands län45,2
Kalmar län44,4
Norrbottens län44,3
Dalarnas län44,1
Västernorrlands län44,1
Värmlands län43,9
Gävleborgs län43,9
Blekinge län43,8
Jämtlands län43,4
Södermanlands län42,6
Hallands län42,5
Västmanlands län42,4
Örebro län42,0
Västerbottens län41,9
Östergötlands län41,6
Jönköpings län41,6
Kronobergs län41,6
Västra Götalands län41,3
Skåne län41,1
Uppsala län40,2
Stockholms län39,7
Medelålder per län 2021

Lämna en kommentar