Tillbaka till Nyttofakta


Jämför dina kroppsdelar

Jämför dina kroppsmått med andra med ditt kön och din ålder. Datan i den här tjänsten kommer antropometriska från National Center for Health Statistics (NCHS). De har publicerat referenstabeller över fördelningen av olika kroppsmått för den amerikanska befolkningen. Forskarna har mätt 18061 barn och vuxna mellan åren 2015 till 2018. BMI hos amerikaner är något högre än hos svenskar vilket gör att dessa mått troligen är högre än motsvarande grupper av svenskar.

Datan i studien följer en normalfördelning. Normalfördelning är en av de mest använda fördelningarna i statistik. Det beskriver en fördelning av värden där många värden samlas runt medelvärdet och färre värden finns längre bort från det. Denna fördelning är också känd som den "gula kurvan" på ett standard normalverktygsdiagram. I bilden nedan illustreras en normalfördelning, i den finns 50:e och 75:e percentilen utmärkta. Dessa anger för vilket värde på X-axeln som hälften respektive 75 % av observationerna är mindre än. I exemplet i bilden är alltså 50 % av observationerna mindre än 65 och 75 % av observationerna är mindre än 80.

En normalfördelning